Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում

FarmPlast ընկերությունն առաջարկում է Ձեզ պատուհանների և դռների արտաքին և ներքին շեպերի սվաղում՝ բանիմաց և բարձրակարգ վարպետների կողմից: