Ներքին հարդարում

Ինտերիերի ձևավորում
«Farmplast»-ը կատարում է բոլոր տեսակի Ներքին հարդարման և արտաքին աշխատանքներ՝ բնակելի և ոչ բնակելի, շենք-շինությունների և այլ տարածքների անկախ ծավալից և բարդությունից։
Ներքին հարդարում (սվաղ, բրիզ սվաղ, գաջ, գիպսոնիտ, գիպսոկարտոնից առաստաղների, պատերի, միջնապատերի հավաքում, ներկարարություն),